Verandermanagement

Organisaties veranderen als hun omstandigheden of hun mogelijkheden - technisch, financieel, knowhow, juridisch - veranderen. Duurzame en levensvatbare organisatieverandering is gebaseerd op alignement van omgeving, mogelijkheden en motivatie.†

Mensen veranderen als hun omstandigheden of hun mogelijkheden - fysiek, cognitief, emotioneel of spiritueel - veranderen. Gezondheid en duurzame verandering zijn gebaseerd op congruentie van omstandigheden, mogelijkheden en motivatie.†

De wederkerige beÔnvloeding van omstandigheden en mogelijkheden creŽert de dynamiek van verandering. De wederkerige beÔnvloeding van mens en organisatie bepaalt de duurzaamheid en levensvatbaarheid van die verandering.†

De Harvard-psycholoog David McLelland †heeft in zijn onderzoek naar motivatie geput uit de psychologie, de biologie en de sociologie. Hij kwam tot drie succesfactoren voor duurzame verandering: willen, kunnen en mogen (de kans krijgen). In de context van organisaties gaat het ook om noodzakelijk resultaat: moeten.†

Vanuit deze vier invalshoeken hanteer ik een veranderaanpak die gebruik maakt van waardenmanagement, competentiemanagement, †contextmanagement en performancemanagement.

Afhankelijk van op welke van de vier invalshoeken het accent ligt is mijn rol die van coach, trainer, adviseur of projectmanager.

In mijn aanpak van veranderprocessen wordt vanuit deze vier invalshoeken gekeken naar zowel de inhoud als het proces van veranderen. Waarbij het er uiteindelijk gaat dat de beoogde verandering in termen van concreet gedrag wordt gedefinieerd en gerealiseerd.†

Vanuit waarden wordt gekeken naar de motivatie en beÔnvloeding daarvan. Waarden uiten zich in de cultuur van de organisatie, de manier van organiseren en communiceren.†

Uitgaande van empirisch onderzoek van prof. Clare W. Graves gaat het om binding, daadkracht, discipline, prestatie, relatie, synergie en duurzaamheid.†

Vanuit deze thema's wordt gewerkt aan alignement van strategie, mensen en organisatie.