Training

De centrale vraag bij training is:             “Wie moet wat kunnen om welk resultaat te halen?”.
Daarop volgt de vraag:                           “Wat heb je al in huis, wat heb je nog te leren?"

Standaard trainingen hebben de neiging los te raken van reeds verworven competenties van de deelnemers en van de context waarin het geleerde moet worden toegepast.

Reden om zoveel als mogelijk maatwerk toe te passen bij het aanbieden van trainingen.